New Articles

Vietnam Festival 2019

Even though you are in Japan, you are able to feel the […]

BUỔI HỘI THẢO MIỄN PHÍ VỀ VISA TOKUTEI GINOU

  BUỔI HỘI THẢO MIỄN PHÍ VỀ VISA TOKUTEI GINOU &nb […]

KỲ THI KĨ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LẦN 2 NGÀNH NHÀ HÀNG

Thời gian diễn ra kỳ thi kỹ năng đặc định lần 2 ngành n

Medipass sẽ tham gia Việt Nam Festival tổ chức tại Yoyogi

Vào ngày mùng 8 (thứ 7) và mùng 9 (Chủ nhật) tháng 6 nă

Cung cấp các thông tin về kỳ thi kỹ năng đặc định

Từ tháng 4 năm 2019, trang web của chúng tôi sẽ cung cấ […]

Dịch vụ hỗ trợ việc làm miễn phí

Medipass cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm miễn phí cho […]

Providing informaiton for industry specific exams and Japanese proficiency tests for Specified Skills Visa

In order to receive the specified skills visa status no […]

Free Career Services

We provide free career services for foreigners who are […]

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN LÀM NGÀNH KHÁCH SẠN, DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN

  Từ tháng 4 năm 2019, một loại tư cách lưu trú mớ […]

Good news for those who want to work for the hotel, nursing care and restaurant industries in Japan.

The new immigration system called “Sepcific Skill […]