Cung cấp các thông tin về kỳ thi kỹ năng đặc định


Từ tháng 4 năm 2019, trang web của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các kỳ thi và phương pháp luyện thi có liên quan đến loại tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” mới. Ngoài ra, trung tâm nghiên cứu của Medipass còn tổ chức các buổi mô phỏng phỏng vấn xin việc. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi nhé.