Dịch vụ hỗ trợ việc làm miễn phí


Medipass cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm miễn phí cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản.

Medipass sẽ hỗ trợ toàn diện để bạn có thể tìm được một công việc thật phù hợp bao gồm giới thiệu các doanh nghiệp tiềm năng với ứng viên người nước ngoài, hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch thật thu hút và cách tham gia phỏng vấn sao cho bộc lộ được hết khả năng của bản thân và đạt được kết quả tốt nhất.

Tại Medipass, chúng tôi có nhân viên có thể nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Myanmar. Đầu tiên, vui lòng đăng ký làm thành viên.