KỲ THI KĨ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LẦN 2 NGÀNH NHÀ HÀNG


Thời gian diễn ra kỳ thi kỹ năng đặc định lần 2 ngành nhà hàng đã được quyết định

 

  • Ngày diễn ra kỳ thi

Ngày 24 tháng 6 năm 2019 ( thứ 2 ) : Sapporo, Sendai, Okayama

Ngày 27 tháng 6 năm 2019 ( thứ 5 ) : Tokyo, Nagoya, Osaka

Ngày 28 tháng 6 năm 2019 ( thứ 6 ) : Tokyo, Nagoya, Fukuoka

 

  • Thời hạn đăng ký

・Từ 10 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2019 ( thứ 5 ) đến 17 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2019 ( thứ 6 )

・Từ 10 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2019 ( thứ 2 ) đến 17 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2019 ( thứ 4 )

 

Các thí sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi xin hoàn thành đăng ký trong thời hạn quy định.

Thông tin chi tiết xem tại trang web của Tổ chức đánh giá kỹ năng công nghiệp thực phẩm người nước ngoài (一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)

https://otaff.or.jp/examination-domestic