KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH NHÀ HÀNG TỔ CHỨC TẠI OKINAWA


 

 

KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 NGÀNH NHÀ HÀNG
Kỳ thi đánh giá kỹ năng được tổ chức tại OKINAWA vào tuần tới

Xin chào, chúng tôi là ban biên tập của Bento.
Thứ 6 tuần này, ngày 6 tháng 9 kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 dành cho người nước ngoài có nguyện vọng làm việc tại Nhật sẽ được diễn ra.

Trong các tỉnh [ ISHIKAWA, KAGAWA, OKINAWA ] thì tại OKINAWA số lượng thí sinh quy định đã được tăng từ 130 thí sinh lên đến 260 thí sinh.

Kỳ thi kỹ năng đặc định thật sự rất đáng mong đợi. ( Tỷ lệ đỗ tại các kỳ thi trước là 75%)

Thời hạn đăng ký cho kỳ thi ngày 6 tháng 9 đã kết thúc từ 1 tháng trước (ngày 6 tháng 8).

Kỳ thi tiếp theo dự định sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm nay.

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan tại page Bento !!

Hãy cùng CHECK page nha !!