Mình sang Nhật theo dạng du học sinh tự túc vào tháng 1 […]