Vé (せいしゅん18きーぷ) 青春18キープ


Đây là loại vé mà có thể trong vòng một ngày leo lên tất cả các loại tàu thường và tàu nhanh (ghế tự do và không phải tàu siêu tốc shinkansen) của JR line, hệ thống bus cao tốc BRT.

Loại vé này được quy định rõ thời gian bán ra (bán trong khoảng thời gian nhất định trong năm) và có quy định thời gian sử dụng

Thời gian bán và hạn sử dụng:

1. Mùa xuân:

Thời gian bán: 20/2 – 31/3

Hạn sử dụng: 1/3 – 10/4

3. Mùa đông:

Thời hạn bán: 1/12 – 31/12

Hạn sử dụng: 10/12 – 10/1

2. Mùa hạ:

Thời gian bán: 1/7 – 31/8

Hạn sử dụng: 20/7 – 10/9

 

Tổng số tiền phải trả là: 11,850円 (giá chung cho cả trẻ em và người lớn).

Điều kiện sử dụng:

Một người có thể sử dụng 1 tấm vé cho 5 lần (5 ngày khác nhau) hoặc một nhóm 5 người có thể sử dụng chung một tấm vé cho một lần

1 người, ứng với l lần sử dụng = 1 ngày sử dụng (lên – xuống tàu bao nhiêu lần cũng được)

Trường hợp nhóm 5 người sử dụng = áp dụng cho cùng một chuyến tàu (người giữ vé xuất trình vé tại quầy vé cùng với 4 người còn lại)

Hai người không thể cùng sử dụng

Cụ thể với một tấm vé 青春18 các bạn có thể sử dụng như sau:

Một người: Sử dụng trong 5 ngày đi du lịch liên tiếp.

Nhóm 5 người sử dụng trong một ngày.

Nhóm 3 người sử dụng trong một ngày đi về và nhóm hai người sử dụng được trong hai ngày đi về.

(Trường hợp sử dụng theo nhóm, chỉ áp dụng cùng chuyến cùng hành trình)

Trường hợp trả lại vé:

Trường hợp vé vẫn còn hạn và chưa sử dụng, có thể trả lại vé tại các quầy bán vé. Trường hợp vé đã sử dụng (dù chưa sử dụng hết số lần cũng không thể trả lại)

Chú ý:

Vẫn còn hạn và chưa sử dụng Phí dao dịch là 220 yên (còn 11630 yên)
Sau khi đã bắt đầu sử dụng Không thể trả lại
Gia hạn vé Không thể trả lại

Địa điểm bán vé: địa điểm kinh doanh, chi nhánh của công ty du lịch chính hoặc ga chính thuộc hệ thống JR line trên toàn quốc.